Photo by Foundry Co.

Dit domein is beschikbaar voor Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) om hun eigen sub-domein te registreren. Wij, Perceval Technologies, zijn verantwoordelijk voor de administratie en registratie ervan.

U kunt uw subdomeinnaam (bijv. "naam.vzw.be") aanvragen bij info(at)perceval.net.

Wij kunnen uw pagina ook registreren onder het gelijkaardige domein in het Frans ("asbl.be" - Associations Sans But Lucratif, of Vereniging Zonder Winstoogmerk in het Nederlands).

Wij zullen met plezier uw subdomein registreren.

***

Ce domaine est disponible pour Associations Sans But Lucratif (Vereniging Zonder Winstoogmerk, ou "VZW", en néerlandais) qui souhaitent enregistrer leur propre sous-domaine. Nous, Perceval Technologies, sommes responsables de son administration et de son enregistrement.

Vous pouvez demander votre nom de sous-domaine (par exemple, "name.vzw.be") à info(at)perceval.net.

Nous pouvons également enregistrer votre page sous le domaine similaire en français ("asbl.be" - Associations Sans But Lucratif).

Nous nous ferons un plaisir d'enregistrer votre sous-domaine.

***

Diese Domain steht dem Verein ohne Gewinn (VZW) zur Registrierung einer eigenen Subdomain zur Verfügung. Wir, Perceval Technologies, sind für die Verwaltung und Registrierung verantwortlich.

Ihren Subdomain-Namen (zB "name.vzw.be") können Sie unter info(at)perceval.net anfordern.

Wir können Ihre Seite auch unter der ähnlichen Domain auf Französisch ("asbl.be" - Associations Sans But Lucratif oder Association Without Profit auf Flämisch) registrieren.

Gerne registrieren wir Ihre Subdomain.

***

This domain is available for Non-Profit Organizations (Vereniging Zonder Winstoogmerk, or “VZW”, in Dutch) to register their own sub-domain. We, Perceval Technologies, are responsible for its administration and registration.

You may apply for your sub-domain name (e.g., “name.vzw.be”) at info(at)perceval.net.

We can also register your page under the similar domain in French (“asbl.be” – Associations Sans But Lucratif, or Non-Profit Organizations in English).

We will be happy to register your sub-domain.